bergarbetare

”Det är verkligen häftigt att känna trycket under fötterna”

Angelika Granqvist 18 år Huddinge, bergarbetare

Läs mer om yrket

Vem är Angelika?

Intro

Laddad på jobbet och på fritiden, det kan man verkligen säga att Angelika är. Hon är snart en nybakad bergarbetare. På jobbet gillar hon att känna trycket efter en sprängning, på fritiden får hon sin adrenalinkick på handbollsplan.

 

bergarbetare2

Hur kom du på att bli bergarbetare?

Jag tänkte först bli barnskötare, men när jag besökte Gymnasiemässan i Älvsjö var det en lärare från programmet som sålde in yrket till mig. Berg­sprängning verkade kul och intressant, så jag bestämde mig för att söka det istället. Nu går jag sista året på Bygg- och anläggningsprogrammet.

Vad är det bästa med att vara bergarbetare?

Man får röra på sig, jobba med tunga maskiner och spränga saker! Under min lärlingstid har jag fått borra, ladda och trycka av salvor. Det är verkligen häftigt att känna trycket under fötterna. Det är ett varierande jobb. Nya arbetsplatser, nya människor och nya uppgifter gör att det inte är någon risk att jag tröttnar.

Vilka egenskaper är viktiga att ha som bergarbetare?

Det är verkligen bra om man tänker till innan man gör saker. Men mycket handlar om att ha god planering och förbereda sig väl inför vad man ska göra. Sedan är det bra om du gillar att vara ute.

Om yrket och utbildningen

Vad gör en Bergarbetare?

Berg är det bästa underlaget för att anlägga hus, broar, tunnlar och andra konstruktioner. Oftast måste delar av berget sprängas eller borras bort för att få rätt höjd till den byggkonstruktion som ska uppföras. Därför är du som bergarbetare en av de första på plats.

 

Som bergarbetare har du kunskap om bergets egenart och kan avgöra hur arbetet bäst ska utföras, till exempel vilken mängd laddning som behövs vid sprängningen. För att ansvara för sprängningar krävs dock en vidareutbildning (sprängkort).

 

Bergarbetare är ett omväxlande och självständigt yrke som innebär stort ansvar där säkerhet och koll är A och O.

Så blir du bergarbetare
  • Du väljer Bygg- och anläggningsprogrammet och inriktningen Mark och anläggning.
  • Efter gymnasieskolan och yrkesexamen från gymnasiet går du vidare till färdigutbildning i ett företag. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling.
  • Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 6 800 timmar. Tiden redovisas som timmar från gymnasieskolan (vid fullt studieprogram 2 500 timmar) och lärlingstiden (resterande upp till 6 800 timmar).
Så genomförs gymnasieutbildningen
  • Första året läser du delar av de gymnasiegemensamma ämnena och de programgemensamma karaktärsämnena.
  • Karaktärsämnena Bygg och anläggning 1 och 2 ger dig kunskap och orientering om branschens olika yrken så att du lättare ska kunna välja vilket yrke som passar dig bäst.
  • Under utbildningen varvas teoretisk och praktisk utbildning i skolan med utbildning på en arbetsplats, APL.
  • Du ska ha minst 15 veckors APL, Arbetsplatsförlagt lärande, under din utbildningstid.
  • Du kan genomföra Dina studier som gymnasial lärling.
Ger dig högskolebehörighet

BYN rekommenderar att du läser kurserna svenska 2 och 3 samt engelska 6 för att få grundläggande behörighet till högskolestudier. Du har rätt att läsa de kurserna inom ramen för ditt program eller som utökat program. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få reda på vilka kraven är för den utbildning du är intresserad av.

BLI BERGARBETARE GENOM BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1 100

600P
Summa:
P
Programgemensamma karaktärsämnen

Bygg och anläggning 1 200
Bygg och anläggning 2 200

400P
Summa:
P
Inriktning Mark och anläggning

Anläggningsprocessen 200
Anläggning 1 100
Anläggning 2 200

500P
Summa:
P
Programfördjupning

Berghantering
Bergarbeten 200
Bergborrning 200
Bergmaskiner 100
Bergsprängning 200

700P
Summa:
P
Individuellt val
200P
Summa:
P
Gymnasiearbete
100P
Summa:
P
Yrkesexamen: Poäng
Lärlingstid: 4300 timmar
Yrkesbevis: timmar