Byggingenjör

En chefsroll för dig som gillar att leda och styra

Byggnadsingenjör är en eftergymnasial utbildning som ger dig möjlighet att jobba med flera olika delar av byggprocessen, från utvecklingsstadiet av byggprojekt till slutförande och underhållsarbete. Det innebär att du kan jobba inom de flesta av byggbranschens olika områden som vägar, broar, vatten- och avloppsteknik, husbyggnadsteknik och installation.

”Jag planerar så att rätt saker byggs på rätt sätt, i rätt tid och till rätt kostnad”

Elin | Byggnadsingenjör | Vejbystrand

Läs mer om yrket

Vem är Elin?

Kort om Elin

För Elin är det många bollar i luften som gäller. Både på jobbet och utanför. På fritiden hänger hon så ofta hon kan på en beachvolleyplan. Skiner solen spelar hon ute, annars hittar du henne på en inomhusplan i Södertälje. Där är det sköna människor, riktigt roligt samtidigt som det ger sjukt bra träning och starka ben. Perfekt att ha i jobbet som arbetsledare på byggen för kulturminnesmärkta hus – för det blir mycket spring i trappor under dagarna.

 

byggnadsingenjör2

Vad tycker du är bäst med ditt jobb som byggnadsingenjör och arbetsledare?

Det är att få hålla på med det jag älskar. Hus med historia. Jag jobbar nämligen med kulturminnesmärkta hus. Just nu jobbar jag och mina kollegor med att utöka ett hotell, där byggnaden har anor från 1755. Det är spännande med gamla hus, man vet aldrig vad man hittar. Så det kan vara klurigt. Men jag gillar att lösa problem, det är en bra egenskap om man vill bli arbetsledare. Det känns meningsfullt att bevara gamla hus. De är en del av vår historia.

Vad gör du som byggnadsingenjör och arbetsledare?

Man kan säga att jag är spindeln i nätet. Jag är mycket på plats på bygget och är länken mellan projektet och underleverantörer samt beställare. Jag jobbar inte själv utan vi är två arbetsledare. Jag tar hand om insidan och min kollega utsidan. Man kan sammanfatta det med att jag planerar så att rätt saker byggs på rätt sätt, i rätt tid och till rätt kostnad.

Om yrket och utbildningen

Många karriärvägar för byggnadsarbetare

Karriärvägarna är många för en byggnadsarbetare eller för den som vill satsa på en yrkeshögskole- eller högskoleutbildning direkt efter gymnasiet. Ingenjörsutbildning eller annan högskoleutbildning mot byggindustrin är ett område med många yrkesinriktningar. Allt från arkitekt till väg- och vatteningenjör, samhällsplanerare, kalkylator, konstruktör och projektledare.

Vanliga roller för byggnadsingenjörerna

De vanligaste rollerna bland byggnadsingenjörerna är byggarbetsledare eller platschef. På större byggen finns oftast fler byggarbetsledare som ansvarar för varsin del på byggarbetsplatsen. Byggarbetsledaren bevakar att tidsplanen hålls, att maskiner och material finns på plats, samordnar arbetet med underentreprenörerna och rapporterar till byggherren. En byggarbetsplatsledare har ansvaret för att jobbet utförs enligt gällande ritningar och anvisningar och för att säkerhetsföreskrifterna följs.

En bred utbildning

Som platschef kan man ha en eller flera arbetsledare under sig men på små byggen kan platschefen och byggarbetsledaren vara samma person. Under utbildningen till byggnadsingenjör får du omfattande kunskaper inom diverse områden, som till exempel anläggningsteknik, arbetsmiljö och säkerhet, byggkonstruktion, byggproduktion, byggteknik, energieffektivisering, entreprenadjuridik, hållbart byggande, kommunikation och ledarskap, mätteknik, projektekonomi och projektstyrning.

Andra eftergymnasiala yrken

Kranförare Anläggningsdykare