Apl

Vad betyder apl?

Svar:

Arbetsplatsförlagt lärande, förkortas apl.

Apl är en viktig del av den skolförlagda utbildningen och innebär att du som elev tillbringar tid ute på en riktig arbetsplats. Du deltar i det riktiga arbetet på företaget och lär dig att applicera den kunskapen du fått inom skolan på verkliga arbetssituationer. Apl:en ska vara minst 15 veckor av din utbildning med start från årskurs 2 på gymnasiet. Hur den är fördelad över terminerna varierar dock. På vissa skolor är det några fasta dagar varje vecka och på vissa skolor går eleverna ut på apl hela veckor i taget.

Branschrekommenderad skola (BRS)

Vad är en branschrekommenderad skola?

Svar:

BYN erbjuder gymnasieskolor med bygg- och anläggningsprogrammets inriktningar anläggningsfordon, husbyggnad samt mark- och anläggning en kvalitetsmärkning. Skolor som uppfyller BYNs kriterier bedöms ha förutsättningar att ge grundläggande yrkesutbildning som uppfyller byggbranschens krav, och blir branschrekommenderade.

Läs mer om BRS

Gymnasial lärling

Under högstadiet blev jag rätt less på att sitta och plugga i skolan. Finns det någon möjlighet att få gå mindre i skolan och vara ute och jobba mer?

Svar:

På många gymnasieskolor är det möjligt att läsa ett yrkesprogram som gymnasial lärling. En elev som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan (eller gymnasiesärskolan) gör minst hälften (50%) av utbildningen på en eller flera arbetsplatser.
En gymnasial lärlingsutbildning kan påbörjas första, andra eller tredje läsåret på gymnasiet. Från och med det läsår man börjar sin lärlingsutbildning genomförs minst halva utbildningen på en eller flera arbetsplatser. En gymnasial lärling får samma kunskaper som de elever som läser ett skolförlagt yrkesprogram, det sker bara i en annan utbildningsmiljö.
På plats i skolan läser de gymnasiala lärlingarna de gymnasiegemensamma ämnena och eventuellt vissa delar av yrkesämnena som behövs i det aktuella yrket, precis som övriga elever.

Högskolebehörighet

Hur gör jag om jag vill vara säker på att få högskolebehörighet?

Svar:

Det är rekommenderat att du läser kurserna svenska 2 och 3 samt engelska 6 för att få grundläggande behörighet till högskolestudier. Du har rätt att läsa de kurserna inom ramen för ditt program eller som utökat program. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få reda på vilka kraven är för den utbildning du är intresserad av.

Läsa en distansutbildning utan en lärlingsanställning

Kan jag själv köpa en distansutbildning och läsa den utan att vara anställd hos ett företag?

Svar:

Om du skulle vilja läsa en distansutbildning utan att vara anställd behöver du ta kontakt med en utbildningsgivare och på det sättet tillgodogöra dig den teoretiska delen av utbildningen. Efter det kan du ansöka om anställning hos ett företag för att få den praktiska delen av grundutbildningen.
Hitta din utbildning.