Vägen till yrkesbevis

Tre utbildningsvägar att gå

Blivande yrkesarbetare (byggnadsarbetare) har tre utbildningsvägar att gå för att kunna erhålla ett yrkesbevis; antingen via en gymnasieskola, en vuxenutbildning hos en godkänd utbildningsgivare eller genom att arbeta som företagslärling och samtidigt studera yrkesteori via en distansutbildning.

Färdigutbildningen varierar mellan ett och ett halvt till två och ett halvt år. När färdigutbildningen avslutas är du berättigad till ditt yrkesbevis. Yrkesbevis utfärdas baserat dels på en formell grundutbildning;
1. Gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram (Hitta gymnasieutbildningar)
2. Företagslärling, dvs ett företag ansvarar för utbildningen och du arbetar hos dem som lärling samtidigt som du studerar BYNs yrkesteori genom en distansutbildning
3. Vuxenutbildning hos en av BYN godkänd utbildningsgivare (GUG, exempelvis vuxenutbildning eller arbetsmarknadsutbildning)

och dels på een kvalificeringstid som anställd lärling. Se kvalificeringstiden för yrkesbevis för respektive yrke.

Ladda ner en övergripande utbildningsguide för Bygg- och anläggningsprogrammet

Under lärlingstiden har arbetsgivaren ett ansvar för att lärlingen får en mångsidig yrkesträning. Lärlingen ges möjligheter att pröva på och fördjupa sig i de arbetsmoment som branschen har fastställt (BYNs yrkeskvalifikationer).

OBS!
För att kunna utfärda en utbildningsbok måste företaget vara bundet av kollektivavtal genom medlemskap i Byggföretagen eller Maskinentreprenörerna, alternativt hängavtal med Byggnads eller SEKO. Det finns också möjlighet för företag inom närliggande yrkesområden att via avtal få utbildningsbok, men det förutsätter att företaget har kollektivavtal inom sitt avtalsområde.