کارآموزی شرکت

کارآموز شرکت بودن معمولاً به این معنی است که کل آموزش پایه خود را به‌عنوان کارمند یک شرکت می‌گذرانید. همچنین ممکن است بخشی از آموزش‌های قبلی (مثلاً دبیرستان) را نگذرانده باشید و بنابراین باید دانش خود را تکمیل نمایید.

آموزش تئوری حرفه‌ای از راه دور + آموزش عملی

آموزش پایه‌ای که یک کارآموز شرکت باید طی کند شامل آموزش تئوری حرفه‌ای از راه دور است که هزینه آن توسط شرکت پرداخت می‌شود و همچنین آموزش عملی که در شرکت انجام می‌گردد. آموزش تئوری و عملی باید ظرف مدت 12 ماه (برای اپراتورهای ماشین‌آلات ظرف مدت 6 ماه) از زمان شروع آموزش به پایان برسد. زمان برآورد شده برای آموزش تئوری حرفه‌ای تقریباً 100 ساعت است، اما بسته به حرفه انتخابی تا حدودی متفاوت است.

چه کسی می‌تواند کارآموز شرکت شود؟

در واقع، هر کسی می‌تواند کارآموز شرکت شود. نیازی به دانش قبلی نیست. نکته مهم این است که شرکتی را پیدا کنید که بخواهد کارآموز شرکت را استخدام کند. شرکت باید قرارداد جمعی یا توافق جمعی داشته باشد. کارآموز شرکت بودن به معنای استخدام شدن به‌عنوان کارآموز بدون آموزش پایه تأیید شده یا تنها بخشی از آموزش پایه تأیید شده است. اکنون این آموزش باید با هزینه شرکت و تا حدی توسط شرکت انجام شود. با این حال، حداقل سن برای کارآموز شرکت 18 سال است. اگر شرکتی بخواهد کارآموز زیر 18 سال را استخدام کند، قبل از در نظر گرفتن استخدام به‌عنوان کارآموز، باید از BYN درخواست کند که در این زمینه استثناء قائل شود.

دوره صلاحیت

دوره پس از آموزش پایه، دوره صلاحیت نامیده می‌شود که در طی آن به‌عنوان کارآموز در یک شرکت کار می‌کنید. دوره صلاحیت بسته به حرفه از 24-36 ماه متغیر است، پس از آن می‌توانید برای دریافت گواهی حرفه‌ای درخواست بدهید. در طول دوره صلاحیت، طبق قرارداد حقوق کارآموزی دریافت خواهید کرد. شما باید برای استخدام به‌عنوان کارآموز در شرکت‌ها براساس قرارداد جمعی یا توافق جمعی درخواست بدهید.