Apl

Vad betyder apl?

Svar:

Arbetsplatsförlagt lärande, förkortas apl.

Apl är en viktig del av den skolförlagda utbildningen och innebär att du som elev tillbringar tid ute på en riktig arbetsplats. Du deltar i det riktiga arbetet på företaget och lär dig att applicera den kunskapen du fått inom skolan på verkliga arbetssituationer. Apl:en ska vara minst 15 veckor av din utbildning med start från årskurs 2 på gymnasiet. Hur den är fördelad över terminerna varierar dock. På vissa skolor är det några fasta dagar varje vecka och på vissa skolor går eleverna ut på apl hela veckor i taget.