Gymnasium

Den rakaste vägen in i byggbranschen via gymnasiet heter bygg- och anläggningsprogrammet. En treårig utbildning med fokus på teori och praktik, både på plats i skolan och ute på olika företag.

FLERA INRIKTNINGAR

Bygg- och anläggningsprogrammets yrken är indelade i fem olika inriktningar. På den här hemsidan presenterar vi tre av dom; husbyggnad, anläggningsfordon samt mark och anläggning. Utöver dessa finns måleri och plåtslageri.

UPPLÄGGET PÅ GYMNASIESKOLAN

Åk 1 – Du läser en kombination av gymnasiegemensamma ämnena och programgemensamma ämnen (byggteori och byggpraktik på skolan). Programgemensamma ämnet Bygg och anläggning 1 och 2 ger dig kunskap och orientering om branschens olika yrken så att du inför åk 2 lättare ska kunna välja vilket yrke som passar just dig bäst.

Åk 2 – Du fokuserar på en av inriktningarna; husbyggnad, anläggningsfordon eller mark & anläggning. Under utbildningen varvas teoretisk och praktisk utbildning i skolan med utbildning på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande (apl). Du ska ha minst 15 veckors apl under din utbildningstid. Apl sker främst i åk 2 och 3, men kan även förekomma under en kort introduktionsperiod i åk 1 beroende på skolans upplägg.

Åk 3 – Du är helt inriktad på ett yrke och läser nu programfördjupning baserat på detta yrket.
Utbildningstiden på gymnasiet heter grundutbildning.

Läs mer om upplägget

Kvalificeringstid

Tiden efter grundutbildningen heter kvalificeringstid, under denna tid arbetar du som lärling på ett företag. Kvalificeringstiden varierar från 24-36 månader beroende på yrke, därefter kan du ansöka om yrkesbevis. Under kvalificeringstiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling på ett företag med kollektivavtal eller hängavtal.

Gymnasial lärling

På många gymnasieskolor är det möjligt att läsa ett yrkesprogram som gymnasial lärling. En elev som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan (eller specialanpassad gymnasieskola) gör minst hälften (50%) av utbildningen på en eller flera arbetsplatser.
En gymnasial lärlingsutbildning kan påbörjas första, andra eller tredje läsåret på gymnasiet. Från och med det läsår man börjar sin lärlingsutbildning genomförs minst halva utbildningen på en eller flera arbetsplatser. En gymnasial lärling får samma kunskaper som de elever som läser ett skolförlagt yrkesprogram, det sker bara i en annan utbildningsmiljö.
På plats i skolan läser de gymnasiala lärlingarna de gymnasiegemensamma ämnena och eventuellt vissa delar av yrkesämnena som behövs i det aktuella yrket, precis som övriga elever.
Detta upplägg är oftast passande för någon som är studietrött eller som vill lära sig ett specialyrke som skolan ifråga inte har lärare för t.ex. stenmontör.

Högskoleförberedande

Självklart är bygg- och anläggningsprogrammet högskoleförberedande, om så önskas. Lägg till Svenska 2 och 3, samt Engelska 6. Även matematik kan väljas som tillägg.
Från och med höstterminen 2023 kommer alla yrkesprogram vara högskoleförberedande.

Här kan du hitta din utbildning