Påbyggnad

En bred bransch

Byggbranschen är en mycket bred bransch och det finns många möjligheter till påbyggnad för den som önskar vidareutveckla sig inom sitt arbete och branschen. Kanske har du redan ett yrkesbevis och arbetar som träarbetare eller maskinförare men önskar av olika anledningar att komma vidare inom jobbet. För den som önskar finns flera vägar att både bredda sin kunskap och bygga på den!

Vidareutbildning

Flera större företag inom byggbranschen anordnar egna internutbildningar medans mindre företag oftast rekommenderar externa utbildningsgivare. Arbetsroller där endast kortare påbyggnadsinsatser krävs är bland annat; lagbas, arbetsledare, skyddsombud, byggledare och platschef. Utbildningarna är för det mesta några dagar/veckor och möjligör på så sätt för fortsatt arbete med ev. bara kort tjänsteledighet.

YTTERLIGARE YRKE ELLER MASKINSLAG

En yrkesarbetare som har ett yrkesbevis för ett yrke t.ex. anläggningsmaskin eller en krantyp kan vidareutbilda sig till ytterligare ett yrke eller ytterligare ett maskinslag inom branschen. Läs mer om ytterligare yrke.

Längre utbildning

Byggbranschen är även perfekt för den som vill satsa på en längre yrkeshögskole- eller högskoleutbildning. Både efter gymnasiet eller som påbyggnad på ett yrkesbevis. Några yrken som går att läsa till via YH eller högskola är; civilingenjör, byggnadsingenjör, byggingenjör, bygglovshandläggare, arkitekt, högskoleingenjör byggteknik med flera. Även yrken som arbetsledare och platschef går att studera till utan tidigare arbetslivserfarenhet från byggsektorn.

Du kan läs mer på till exempel Yrkeshogskolan.se eller Studentum.se