Tre vägar till byggbranschen

Blivande yrkesarbetare inom bygg- och anläggningsbranschen har tre utbildningsvägar att välja på för att kunna få ett yrkesbevis; via gymnasieskolan, via vuxenutbildning (VUX) eller genom att arbeta som företagslärling på ett företag.

Först en grundutbildning

För att kunna räknas som färdigutbildad och få ut ett yrkesbevis behövs två saker.
Först en formell grundutbildning från antingen;

  • Gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram
  • Företagslärling
  • Vuxenutbildning (VUX)

Sedan kvalificeringstid

Därefter kvalificeringstid som anställd lärling. Kvalificeringstidens längd varierar mellan 24 till 36 månader beroende på vilket yrke du valt att fokusera på. Det är när den är avslutad som du är berättigad ett yrkesbevis. Under din kvalificeringstid får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling. Hur lång kvalificeringstid varje yrke har går att läsa om under våra yrken.

Slutligen ett yrkesbevis

Med ett yrkesbevis i handen öppnar sig flera möjligheter. Det är ett tydligt kunskapsbevis vid nyanställning, det gör dig till en attraktivare arbetare på arbetsmarknaden, du får en garanterad lön samt en trygghet vid osäkra tider (t.ex. vid varsel).