Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Redan på gymnasiet kan du ställa in ditt sikte på ett roligt och meningsfullt arbetsliv inom byggbranschen. Välj bygg- och anläggningsprogrammet (BA) och påbörja din väg mot ett yrkesbevis!

Om Bygg- & anläggningsprogrammet

I examensmålen för bygg- och anläggningsprogrammet står:

Utbildningen ska ge kunskaper om och färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet med tidsenliga metoder och hjälpmedel. Byggare, oavsett yrke, arbetar med nyproduktion, ombyggnad och renovering från idé till färdiga och funktionella lokaler och anläggningar.

Flera inriktningar

BA-programmet är uppdelat på fem inriktningar; husbyggnad, måleri, plåtslagning, anläggningsfordon och mark & anläggning.
Under ditt första år kommer du få chans att prova på samtliga inriktningar. Detta för att du säkert ska hitta vad som passar dig bäst. Under andra och tredje året kommer du sedan successivt fokusera mer och mer på en inriktning och slutligen ett yrke.

Måleri och plåtslageri hanteras inte av Bygg din framtid/BYN.

Nog många yrken för att fylla en hel byggarbetsplats

Totalt går det att välja mellan hela 16 yrken på BA-programmet. De flesta av dessa ligger under inriktningen husbyggnad, t.ex. träarbetare, betongarbetare och håltagare. Under anläggningsfordon finner du yrket maskinförare och under inriktningen mark & anläggning ligger yrken som bergarbetare och beläggningsarbetare.

Gymnasiegemensamma ämnen & programgemensamma karaktärsämnen 1 000 poäng
Individuellt val & Gymnasiearbete 300 poäng
Inriktning
Programfördjupning 500 poäng

Husbyggnad

Ämnet husbyggnad behandlar husbyggnadsprocessens alla stadier från projektering till det att objektet är färdigt att användas. Det behandlar även svensk byggtradition och arkitektur samt olika tidsepokers estetiska ideal.

Betongarbetare

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng

Engelska 5 100 poäng
Historia 1a 1 50 poäng
Idrott och hälsa 1 100 poäng
Matematik 1a 100 poäng
Naturkunskap 1a 1 50 poäng
Religionskunskap 1 50 poäng
Samhällskunskap 1a 1 50 poäng
Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1 100 poäng
Summa: 600 poäng

Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng

Bygg och anläggning 1 200 poäng
Bygg och anläggning 2 200 poäng
Summa: 400 poäng

Gemensamt övrigt 300 poäng

Individuellt val
200 poäng
Gymnasiearbete
100 poäng
Summa: 300 poäng

Husbyggnad 700 poäng

Husbyggnadsprocessen
200 poäng
Husbyggnad 1
100 poäng
Husbyggnad 2
200 poäng
Husbyggnad 3 - Ombyggnad
200 poäng
Summa: 700 poäng

Programfördjupning 500 poäng

Betong 1 - Lågform och platta på mark
100 poäng
Betong 2 - Väggar och pelare
100 poäng
Betong 3 - Bärlag
100 poäng
Betong 4 - Golv
100 poäng
Övriga kurser
100 poäng
Summa: 500 poäng

Golvläggare

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng

Engelska 5 100 poäng
Historia 1a 1 50 poäng
Idrott och hälsa 1 100 poäng
Matematik 1a 100 poäng
Naturkunskap 1a 1 50 poäng
Religionskunskap 1 50 poäng
Samhällskunskap 1a 1 50 poäng
Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1 100 poäng
Summa: 600 poäng

Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng

Bygg och anläggning 1 200 poäng
Bygg och anläggning 2 200 poäng
Summa: 400 poäng

Gemensamt övrigt 300 poäng

Individuellt val
200 poäng
Gymnasiearbete
100 poäng
Summa: 300 poäng

Husbyggnad 700 poäng

Husbyggnadsprocessen
200 poäng
Husbyggnad 1
100 poäng
Husbyggnad 2
200 poäng
Husbyggnad 3 - Ombyggnad
200 poäng
Summa: 700 poäng

Programfördjupning 500 poäng

Golvläggning 1
100 poäng
Golvläggning 2 - våtrum
100 poäng
Golvläggning 3 - trä och laminat
200 poäng
Övriga kurser
100 poäng
Summa: 500 poäng

Håltagare

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng

Engelska 5 100 poäng
Historia 1a 1 50 poäng
Idrott och hälsa 1 100 poäng
Matematik 1a 100 poäng
Naturkunskap 1a 1 50 poäng
Religionskunskap 1 50 poäng
Samhällskunskap 1a 1 50 poäng
Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1 100 poäng
Summa: 600 poäng

Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng

Bygg och anläggning 1 200 poäng
Bygg och anläggning 2 200 poäng
Summa: 400 poäng

Gemensamt övrigt 300 poäng

Individuellt val
200 poäng
Gymnasiearbete
100 poäng
Summa: 300 poäng

Husbyggnad 700 poäng

Husbyggnadsprocessen
200 poäng
Husbyggnad 1
100 poäng
Husbyggnad 2
200 poäng
Husbyggnad 3 - Ombyggnad
200 poäng
Summa: 700 poäng

Programfördjupning 500 poäng

Specialyrken 1
100 poäng
Specialyrken 2
200 poäng
Specialyrken 3
200 poäng
Summa: 500 poäng

Murare

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng

Engelska 5 100 poäng
Historia 1a 1 50 poäng
Idrott och hälsa 1 100 poäng
Matematik 1a 100 poäng
Naturkunskap 1a 1 50 poäng
Religionskunskap 1 50 poäng
Samhällskunskap 1a 1 50 poäng
Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1 100 poäng
Summa: 600 poäng

Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng

Bygg och anläggning 1 200 poäng
Bygg och anläggning 2 200 poäng
Summa: 400 poäng

Gemensamt övrigt 300 poäng

Individuellt val
200 poäng
Gymnasiearbete
100 poäng
Summa: 300 poäng

Husbyggnad 700 poäng

Husbyggnadsprocessen
200 poäng
Husbyggnad 1
100 poäng
Husbyggnad 2
200 poäng
Husbyggnad 3 - Ombyggnad
200 poäng
Summa: 700 poäng

Programfördjupning 500 poäng

Mur- och putsverk 1 - grundmurar
100 poäng
Mur- och putsverk 2 - murverk
100 poäng
Mur- och putsverk 3 - puts
100 poäng
Övriga kurser
200 poäng
Summa: 500 poäng

Plattsättare

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng

Engelska 5 100 poäng
Historia 1a 1 50 poäng
Idrott och hälsa 1 100 poäng
Matematik 1a 100 poäng
Naturkunskap 1a 1 50 poäng
Religionskunskap 1 50 poäng
Samhällskunskap 1a 1 50 poäng
Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1 100 poäng
Summa: 600 poäng

Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng

Bygg och anläggning 1 200 poäng
Bygg och anläggning 2 200 poäng
Summa: 400 poäng

Gemensamt övrigt 300 poäng

Individuellt val
200 poäng
Gymnasiearbete
100 poäng
Summa: 300 poäng

Husbyggnad 700 poäng

Husbyggnadsprocessen
200 poäng
Husbyggnad 1
100 poäng
Husbyggnad 2
200 poäng
Husbyggnad 3 - Ombyggnad
200 poäng
Summa: 700 poäng

Programfördjupning 500 poäng

Specialyrken 1
100 poäng
Specialyrken 2
200 poäng
Specialyrken 3
200 poäng
Summa: 500 poäng

Ställningsbyggare

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng

Engelska 5 100 poäng
Historia 1a 1 50 poäng
Idrott och hälsa 1 100 poäng
Matematik 1a 100 poäng
Naturkunskap 1a 1 50 poäng
Religionskunskap 1 50 poäng
Samhällskunskap 1a 1 50 poäng
Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1 100 poäng
Summa: 600 poäng

Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng

Bygg och anläggning 1 200 poäng
Bygg och anläggning 2 200 poäng
Summa: 400 poäng

Gemensamt övrigt 300 poäng

Individuellt val
200 poäng
Gymnasiearbete
100 poäng
Summa: 300 poäng

Husbyggnad 700 poäng

Husbyggnadsprocessen
200 poäng
Husbyggnad 1
100 poäng
Husbyggnad 2
200 poäng
Husbyggnad 3 - Ombyggnad
200 poäng
Summa: 700 poäng

Programfördjupning 500 poäng

Specialyrken 1
100 poäng
Specialyrken 2
200 poäng
Specialyrken 3
200 poäng
Summa: 500 poäng

Stenmontör

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng

Engelska 5 100 poäng
Historia 1a 1 50 poäng
Idrott och hälsa 1 100 poäng
Matematik 1a 100 poäng
Naturkunskap 1a 1 50 poäng
Religionskunskap 1 50 poäng
Samhällskunskap 1a 1 50 poäng
Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1 100 poäng
Summa: 600 poäng

Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng

Bygg och anläggning 1 200 poäng
Bygg och anläggning 2 200 poäng
Summa: 400 poäng

Gemensamt övrigt 300 poäng

Individuellt val
200 poäng
Gymnasiearbete
100 poäng
Summa: 300 poäng

Husbyggnad 700 poäng

Husbyggnadsprocessen
200 poäng
Husbyggnad 1
100 poäng
Husbyggnad 2
200 poäng
Husbyggnad 3 - Ombyggnad
200 poäng
Summa: 700 poäng

Programfördjupning 500 poäng

Specialyrken 1
100 poäng
Specialyrken 2
200 poäng
Specialyrken 3
200 poäng
Summa: 500 poäng

Tak- och tätskiktsmontör

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng

Engelska 5 100 poäng
Historia 1a 1 50 poäng
Idrott och hälsa 1 100 poäng
Matematik 1a 100 poäng
Naturkunskap 1a 1 50 poäng
Religionskunskap 1 50 poäng
Samhällskunskap 1a 1 50 poäng
Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1 100 poäng
Summa: 600 poäng

Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng

Bygg och anläggning 1 200 poäng
Bygg och anläggning 2 200 poäng
Summa: 400 poäng

Gemensamt övrigt 300 poäng

Individuellt val
200 poäng
Gymnasiearbete
100 poäng
Summa: 300 poäng

Husbyggnad 700 poäng

Husbyggnadsprocessen
200 poäng
Husbyggnad 1
100 poäng
Husbyggnad 2
200 poäng
Husbyggnad 3 - Ombyggnad
200 poäng
Summa: 700 poäng

Programfördjupning 500 poäng

Specialyrken 1
100 poäng
Specialyrken 2
200 poäng
Specialyrken 3
200 poäng
Summa: 500 poäng

Träarbetare

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng

Engelska 5 100 poäng
Historia 1a 1 50 poäng
Idrott och hälsa 1 100 poäng
Matematik 1a 100 poäng
Naturkunskap 1a 1 50 poäng
Religionskunskap 1 50 poäng
Samhällskunskap 1a 1 50 poäng
Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1 100 poäng
Summa: 600 poäng

Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng

Bygg och anläggning 1 200 poäng
Bygg och anläggning 2 200 poäng
Summa: 400 poäng

Gemensamt övrigt 300 poäng

Individuellt val
200 poäng
Gymnasiearbete
100 poäng
Summa: 300 poäng

Husbyggnad 700 poäng

Husbyggnadsprocessen
200 poäng
Husbyggnad 1
100 poäng
Husbyggnad 2
200 poäng
Husbyggnad 3 - Ombyggnad
200 poäng
Summa: 700 poäng

Programfördjupning 500 poäng

Trä 1 - stommar
100 poäng
Trä 2 - beklädnad
100 poäng
Trä 3 - montage
100 poäng
Övriga kurser
200 poäng
Summa: 500 poäng

Undertaksmontör

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng

Engelska 5 100 poäng
Historia 1a 1 50 poäng
Idrott och hälsa 1 100 poäng
Matematik 1a 100 poäng
Naturkunskap 1a 1 50 poäng
Religionskunskap 1 50 poäng
Samhällskunskap 1a 1 50 poäng
Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1 100 poäng
Summa: 600 poäng

Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng

Bygg och anläggning 1 200 poäng
Bygg och anläggning 2 200 poäng
Summa: 400 poäng

Gemensamt övrigt 300 poäng

Individuellt val
200 poäng
Gymnasiearbete
100 poäng
Summa: 300 poäng

Husbyggnad 700 poäng

Husbyggnadsprocessen
200 poäng
Husbyggnad 1
100 poäng
Husbyggnad 2
200 poäng
Husbyggnad 3 - Ombyggnad
200 poäng
Summa: 700 poäng

Programfördjupning 500 poäng

Specialyrken 1
100 poäng
Specialyrken 2
200 poäng
Specialyrken 3
200 poäng
Summa: 500 poäng