Företagslärling

Att vara företagslärling innebär normalt att du gör hela din grundutbildning som anställd på ett företag. Det kan också vara så att du saknar någon del från tidigare utbildning (t.ex. gymnasiet) och därför behöver komplettera dina kunskaper.

YRKESTEORETISK DISTANSUTBILDNING + PRAKTISK UTBILDNING

Grundutbildningen en företagslärling ska gå igenom innehåller en yrkesteoretisk distansutbildning som betalas av företaget samt en praktisk utbildning som sker på företaget. Den teoretiska och praktiska utbildningen ska genomföras inom loppet av 12 månader (för maskinförare inom 6 månader) från utbildningsstart. Uppskattad tid för den yrkesteoretiska utbildningen är cirka 100 timmar, men det varierar något beroende på valt yrke.

Vem kan bli företagslärling?

Egentligen kan vem som helst bli företagslärling. Det krävs ingen förkunskap. Det viktiga är att hitta ett företag som vill anställa en företagslärling. Företaget måste ha kollektivavtal eller hängavtal. Att vara företagslärling innebär att vara anställd som lärling utan eller med bara delar av en godkänd grundutbildning. Denna utbildning ska nu bekostas och delvis utföras av företaget. Minimiålder för en företagslärling är dock 18 år. Om ett företag önskar att anställa en lärling som är under 18 år måste ett undantag sökas hos BYN innan anställningen som lärling kan bli aktuell.

KVALIFICERINGSTID

Tiden efter grundutbildningen heter kvalificeringstid, under denna tid arbetar du som lärling på ett företag. Kvalificeringstiden varierar från 24-36 månader beroende på yrke, därefter kan du ansöka om yrkesbevis. Under kvalificeringstiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling på ett företag med kollektivavtal eller hängavtal.