Vuxenutbildning

Det finns flera sätt att som vuxen utbilda sig till ett yrke inom byggbranschen. Du kan dels gå bygg- och anläggningsprogrammet på VUX (gymnasieskola för vuxna) eller en arbetsmarknadsutbildning via Arbetsförmedlingen. Det går även att välja att utbilda sig via ett utbildningsföretag. Möjligheterna är många!

Gå i skolan eller vara ute och jobba?

Det finns två upplägg; Skolförlagd och VUX lärlingssystem.

Skolförlagd påminner väldigt mycket om gymnasieskolans utbildningsupplägg. Dock läser du endast yrkeskurser. Under utbildningen varvas teoretisk och praktisk utbildning i skolan med utbildning på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande (apl). Din apl är ca 15% av den totala utbildningstiden. Utbildningarnas längd varierar något men pågår oftast under ett år. Utbildningstiden baseras på utbildningstempot, valet av yrke och skolans eget upplägg.

VUX lärlingssystem går ut på att större delen, upp till 70%, av din utbildning är företagsbelagd. Den teoretiska utbildningen sker i klassrum. Utbildningarnas längd varierar något men pågår oftast under ett år. Utbildningstiden baseras på utbildningstempot, valet av yrke och skolans eget upplägg.

Vem kan gå en vuxenutbildning?

Du får gå gymnasial vuxenutbildning från 1 juli det år du fyller 20 år. Du kan vara behörig även om du är under 20 år om du har gått färdigt ett nationellt program eller liknande utbildning i gymnasieskolan.

KVALIFICERINGSTID

Tiden efter grundutbildningen heter kvalificeringstid, under denna tid arbetar du som lärling på ett företag. Kvalificeringstiden varierar från 24-36 månader beroende på yrke, därefter kan du ansöka om yrkesbevis. Under kvalificeringstiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling på ett företag med kollektivavtal eller hängavtal.

Här kan du hitta din utbildning