Branschrekommenderad skola (BRS)

Vad är en branschrekommenderad skola?

Svar:

BYN erbjuder gymnasieskolor med bygg- och anläggningsprogrammets inriktningar anläggningsfordon, husbyggnad samt mark- och anläggning en kvalitetsmärkning. Skolor som uppfyller BYNs kriterier bedöms ha förutsättningar att ge grundläggande yrkesutbildning som uppfyller byggbranschens krav, och blir branschrekommenderade.

Läs mer om BRS