Gymnasial lärling

Under högstadiet blev jag rätt less på att sitta och plugga i skolan. Finns det någon möjlighet att få gå mindre i skolan och vara ute och jobba mer?

Svar:

På många gymnasieskolor är det möjligt att läsa ett yrkesprogram som gymnasial lärling. En elev som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan (eller gymnasiesärskolan) gör minst hälften (50%) av utbildningen på en eller flera arbetsplatser.
En gymnasial lärlingsutbildning kan påbörjas första, andra eller tredje läsåret på gymnasiet. Från och med det läsår man börjar sin lärlingsutbildning genomförs minst halva utbildningen på en eller flera arbetsplatser. En gymnasial lärling får samma kunskaper som de elever som läser ett skolförlagt yrkesprogram, det sker bara i en annan utbildningsmiljö.
På plats i skolan läser de gymnasiala lärlingarna de gymnasiegemensamma ämnena och eventuellt vissa delar av yrkesämnena som behövs i det aktuella yrket, precis som övriga elever.