Bli handledare

Min chef har frågat om jag vill ta på mig mer ansvar och bli handledare åt våra lärlingar.
Vad innebär det?

Svar:

Att handleda en lärling är lika mycket en viktig och ansvarsfull uppgift som en spännande och utvecklande utmaning.
En stor del av ansvaret för en framgångsrik utbildning ligger hos handledaren. Det är du som handledare som ska vara lärlingens förebild och mentor.
Du kommer att få svara på frågor om hur och varför? Ge en stöttande hand och leda personen rätt i sin yrkesutbildning. Det du sannolikt kommer att se är att handledarskapet är utvecklade även för dig i din yrkesroll. Lärlingarna kan ha olika förkunskaper; allt från tidigare erfarenhet av branschen till inga förkunskaper alls. Just din lärling kanske bara saknar en enstaka kurs i sin grundutbildning. Utbildningssystemet för lärlingen ser likadan ut oavsett förkunskaper. Det som skiljer sig är mängden som ska läras.

Utbildning

Oavsett om den som ska handledas är en apl-elev (ungdom från en gymnasieskola), gymnasial lärling (ungdom som kommer från en gymnasieskola och är mer än 50 % av sin skoltid på en arbetsplats) eller en lärling som gör sin kvalificeringstid på ert företag så är det viktigt att som handledare vara förberedd inför uppdraget. BYN tillhandahåller en handledarutbildning för dig som ska börja vara handledare.

Hur går jag vidare?

Jag har arbetat några år inom byggbranschen och skulle vilja utveckla mina kunskaper, göra något nytt. Något bra tips?

Svar:

Det finns flera möjligheter till utveckling och även att göra karriär inom byggbranschen. Främst för att det är en så väldigt stor och bred bransch.
Några yrkesroller du kan studera vidare till är; arbetsledare, byggingenjör, bygg- och anläggningsledare, platschef, byggproduktionsledare, bygglovshandläggare…listan går att göra ännu längre så klart. Utöver att studera vidare under en kort tid finns möjligheten att starta eget.

Läs mer på www.yhutbildningar.se/utbildning/yh-utbildning-bygg och på buc.se

Ytterligare yrkesbevis

Jag har redan ett yrkesbevis, som träarbetare. Nu skulle jag vilja plugga till ett till, nämligen murare. Vad behöver jag göra?

Svar:

Det går bra!

Följande gäller för den som redan har ett yrkesbevis i ett yrke:

”Då yrkesbevis eller annan grundutbildning är godkänd, ska grundutbildningen mot det tillkommande/nya yrket endast kompletteras med den fördjupningsdel som ger yrkesutgången, både praktik och teori.
Kvalifikationskraven avgör vad som ska kompletteras.”

Det som du behöver göra är helt enkelt att läsa den kurser som saknas för en komplett utbildning. I ditt fall är båda yrkena inom Husbyggnad, nu saknas endast de kurser som är specifika för murare.

Läs mer här: Ytterligare yrkesbevis