Vad innebär Godkänd utbildningsgivare (GUG)?

Jag noterar att det står GUG efter en del skolor på sidan Hitta Din utbildning. Vad betyder det?

Svar:

En av BYN godkänd utbildningsgivare (GUG) kan vara ett Komvux, en fristående skola (VUX) eller ett utbildningsföretag som ansökt och blivit godkänt av BYN att bedriva grundutbildning för ett eller fler av BYNs yrken.

VAD INNEBÄR GUG FÖR ELEVEN?
Att vara GUG är en möjlighet för en skola (komvux eller privat skola) att få ett branschgodkännande. Det är dock inte ett krav att en elev måste gått hos en GUG för att få genomföra sin kvalificeringstid. Elever som gått i en skola som inte är GUG kan också skicka in en lärlingsanmälan. De måste endast, precis som en elev från en GUG, ha läst rätt grundutbildning för yrket de valt. Det finns dock ett undantag. Om eleven gått en arbetsmarknadsutbildning kräver Arbetsförmedlingen att skolan ska vara branschgodkänd, alltså en GUG.