Ytterligare yrkesbevis

Jag har redan ett yrkesbevis, som träarbetare. Nu skulle jag vilja plugga till ett till, nämligen murare. Vad behöver jag göra?

Svar:

Det går bra!

Följande gäller för den som redan har ett yrkesbevis i ett yrke:

”Då yrkesbevis eller annan grundutbildning är godkänd, ska grundutbildningen mot det tillkommande/nya yrket endast kompletteras med den fördjupningsdel som ger yrkesutgången, både praktik och teori.
Kvalifikationskraven avgör vad som ska kompletteras.”

Det som du behöver göra är helt enkelt att läsa den kurser som saknas för en komplett utbildning. I ditt fall är båda yrkena inom Husbyggnad, nu saknas endast de kurser som är specifika för murare.

Läs mer här: Ytterligare yrkesbevis