Anställningstyp

Jag ska börja jobba som lärling inom kort och undrar lite över vilken anställningstyp jag kan förväntas få?

Svar:

Företaget anger när lärlingsanmälan görs om anställningsformen är en provanställning. För maskinförarlärlingar kan provanställningen vara maximalt 6 månader och för övriga yrken maximalt 12 månader. Anställningen övergår därefter till en tillsvidareanställning. Tillsvidareanställning är det riktiga namnet för fast anställning. Det betyder att anställningen inte har ett slutdatum.

Kollektivavtal eller hängavtal?

Mitt mål är att efter min lärlingstid/kvalificeringstid få ut ett yrkesbevis. Företaget jag tänker jobba för har nog inte kollektivavtal…måste de ha det?

Svar:

För att din kvalificeringstid ska räknas under din lärlingsanställning måste företaget vara bundet av kollektivavtal genom medlemskap i Byggföretagen eller Maskinentreprenörerna, alternativt ha ett hängavtal med Byggnads eller Seko. Vid frågor om avtal och även löner, kontakt parterna.

Kvalificeringstid

Vad innebär kvalificeringstid?

Svar:

Tiden efter grundutbildningen heter kvalificeringstid, under denna tid arbetar du som lärling på ett företag. Längden på kvalificeringstiden varierar något beroende på vilket yrke du valt, 24 – 36 månader. Det är först efter denna tid är gjord som du kan ansöka om yrkesbevis. Under kvalificeringstiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling.

Yrkesbevis

Varför behöver jag ett yrkesbevis?

Svar:

Ett yrkesbeviset är ett så kallat kompetensbevis. Det är helt enkelt ett kvitto på att kunder anlitar och arbetsgivare anställer en utbildad yrkesman/-kvinna.
Med ett yrkesbevis i handen öppnar sig flera möjligheter. Det är ett tydligt kunskapsbevis vid nyanställning, det gör dig till en attraktivare arbetare på arbetsmarknaden, du får en garanterad lön samt en trygghet vid osäkra tider (t.ex vid varsel).