Inspiration via film

I arbetet med att nå ut till elever med information om bygg- och anläggningsprogrammet samt om byggbranschen har vi skapat några filmer. I tre av filmerna får vi träffa elever från BA-programmet som delar med sig av sina tankar om utbildningen och framtiden. I den fjärde bjuder vi på hela byggbranschen!