Läromedel för mellanstadiet

Upptäck en värld med praktiska yrken som bygger vårt samhälle

Byggbranschen behövs för att vårt samhälle ska fungera och i linje med läroplanen vill vi att eleverna ska få chansen att upptäcka olika yrken i sitt sammanhang.

Göra kursplanen levande

Med “Upptäck en värld med praktiska yrken som bygger vårt samhälle” får dina elever upptäcka olika yrken inom bygg- och anläggningsbranschen. Eleverna får lära sig om material och former samt själva prova att skapa enklare konstruktioner. När ni arbetar med övningarna kan ni även diskutera och reflektera kring olika yrkens roll i samhället. Med materialet får eleverna upptäcka byggbranschen genom kreativt arbete som gör kursplanen levande. Materialet går att använda inom flera ämnen men för vissa av övningarna ligger tyngdpunkten på ämnet teknik.

Hur får jag tag på materialet?

Allt material finns att ladda ner via Gratis i skolan