Maskinförare

Nya platser, nya uppdrag och skiftande arbetstider. Som maskinförare kan du se fram emot ett varierande jobb. Passar dig som gillar finlir och maskiner.

Vad gör en maskinförare?

Oavsett om dagens anläggningsmaskiner har hög kapacitet och är mycket avancerade kan ingen teknik i världen ersätta en skicklig maskinförare. Du kommer få en viktig och intressant roll på arbetsplatsen.
En maskinförares arbetsområden och arbetsuppgifter är många och skiftande. Vanliga arbetsuppgifter är att köra och underhålla anläggningsmaskiner, gräva och schakta för hus, anläggningar och vägar, gräva för och lägga vatten- och avloppsledningar, lasta och lossa olika typer av gods och material. Du kan också gräva ner kablar och arbeta i grustag.
De vanligaste maskintyperna är grävmaskin och hjullastare. Det kanske inte behöver sägas, men det är en fördel om du gillar maskiner!

FINLIR MED TUNGT MASKINERI

Hur blir jag maskinförare via gymnasiet?

Du väljer bygg- och anläggningsprogrammet och inriktningen anläggningsfordon. Detta är din grundutbildning.

Upplägget på Gymnasieskolan

Första året läser du delar av de gymnasiegemensamma ämnena och de programgemensamma karaktärsämnena. Karaktärsämnena Bygg och anläggning 1 och 2 ger dig kunskap och orientering om branschens olika yrken så att du lättare ska kunna välja vilket yrke som passar dig bäst.
Under utbildningen varvas teoretisk och praktisk utbildning i skolan med utbildning på en arbetsplats, apl. Du ska ha minst 15 veckors apl, arbetsplatsförlagt lärande, under din utbildningstid. Du kan även genomföra dina studier som gymnasial lärling.

Högskolebehörighet

Det är rekommenderat att du läser kurserna svenska 2 och 3 samt engelska 6 för att få grundläggande behörighet till högskolestudier. Du har rätt att läsa de kurserna inom ramen för ditt program eller som utökat program. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få reda på vilka kraven är för den utbildning du är intresserad av.

Kvalificeringstid

Tiden efter grundutbildningen heter kvalificeringstid, under denna tid arbetar du som lärling på ett företag. För maskinförare är kvalificeringstiden 24 månader, därefter kan du ansöka om yrkesbevis. Under kvalificeringstiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling på ett företag med kollektivavtal eller hängavtal.

Hur blir jag maskinförare via VUX?

Det finns flera sätt att som vuxen utbilda sig till ett yrke inom byggbranschen. Du kan dels gå bygg- och anläggningsprogrammet på VUX (gymnasieskola för vuxna) eller en arbetsmarknadsutbildning via Arbetsförmedlingen. Det går även att välja att utbilda sig via ett utbildningsföretag. Möjligheterna är många!

Du får gå gymnasial vuxenutbildning från 1 juli det år du fyller 20 år. Du kan vara behörig även om du är under 20 år om du har gått färdigt ett nationellt program eller liknande utbildning i gymnasieskolan. På gymnasial nivå finns ingen garanti att du får plats.

Upplägget på VUX

Det finns två upplägg; Skolförlagd och VUX lärlingssystem.

Skolförlagd påminner väldigt mycket om gymnasieskolans utbildningsupplägg. Dock läser du endast yrkeskurser, ca 1200 poäng. Du är ute på apl, minst 15 veckor. Utbildningarnas längd varierar något men pågår ca 1 år. Utbildningstiden baseras på utbildningstempot och skolans eget upplägg.

VUX lärlingssystem går ut på att större delen, upp till 70%, av din utbildning är företagsbelagd. Den teoretiska utbildningen sker i klassrum. Utbildningarnas längd varierar något men pågår ca 1 år. Utbildningstiden baseras på utbildningstempot och skolans eget upplägg.

Kvalificeringstid

Tiden efter grundutbildningen heter kvalificeringstid, under denna tid arbetar du som lärling på ett företag. För maskinförare är kvalificeringstiden 24 månader, därefter kan du ansöka om yrkesbevis. Under kvalificeringstiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling på ett företag med kollektivavtal eller hängavtal.

Hur blir jag maskinförare som företagslärling?

Först måste du hitta ett företag som vill anställa dig som företagslärling.
Att vara företagslärling innebär att du fått anställning som lärling men saknar helt eller delvis en godkänd grundutbildning och ska nu få denna via företaget. Utbildningen består av två delar, en teoretisk och en praktisk del, som läses parallellt.
De praktiska delarna bygger på de yrkeskvalifikationer som gäller för respektive yrke och där du som lärling ska uppnå en viss grad av självständighet i respektive kvalifikation. Dessa ska också godkännas av din tilldelade handledare.

Du har 6 månader på dig att bli klar med både de teoretiska och de praktiska delarna av din grundutbildning. När den är klar och din handledare har godkänt alla delmoment kan du påbörja din kvalificeringstid.

Utbildningen genomförs via ME-skolan.

Upplägget på distansutbildningen

Yrkesutbildningen genomförs med hjälp av en handledare som utses på företaget, en distanslärare från ME-skolan samt kursmaterial som skickas ut till dig när du startar upp din distansutbildning. Du bör ha fyllt 18 år för att påbörja distansutbildningen.
Introduktionskursen är gemensam för alla maskinföraryrken och innehåller moment som arbetsmiljö, säkerhet och teknik. För att som lärling få hantera en maskin på arbetsplatsen krävs godkänt i denna kurs. Fördjupningen innehåller kurser om de teoretiska yrkeskunskaperna och består av kursen anläggningskunskap eller lyftteknik. Det går även att välja ytterligare maskinslag.

Alla distansutbildningar är på svenska.

Kvalificeringstid

Tiden efter grundutbildningen heter kvalificeringstid, under denna tid arbetar du som lärling på ett företag. För maskinförare är kvalificeringstiden 24 månader, därefter kan du ansöka om yrkesbevis. Under kvalificeringstiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling på ett företag med kollektivavtal eller hängavtal.

Läs mer om distansutbildningar på byn.se

Här kan du hitta din utbildning