Anläggningsdykare

Som anläggningsdykare är det meningen att du ska ta dig vatten över huvudet på jobbet. Du utför jobb ner till 50 meters djup, men oftast i intervallet 0–10 meter. Det är ett krävande och omväxlande yrke med stora krav på fysik och yrkesskicklighet.

Vad gör en anläggningsdykare?

Arbetsmarknaden för dig som anläggningsdykare är god och efterfrågan på kvalificerade dykare är stort inom bygg-och anläggningssektorn. Ungefär hälften av arbetstiden är i eller under vatten. Exempel på arbetsmoment kan vara att bygga och reparera broar eller anlägga hamnar, farleder och kraftverk. I dina arbetsuppgifter ingår till exempel att schakta, borra, spränga, svetsa, bygga formar, armera och gjuta.
Uppdragens längd kan variera från ett par timmar till flera månader. Jobbet som anläggningsdykare är som sagt omväxlande, men också krävande. Därför ställs stora krav på din fysik och yrkesskicklighet. Det är vanligt att det dyker upp problem som du behöver lösa under tuffa förhållanden. Att vara stresstålig, kunna lita på sitt omdöme och kreativa förmåga är viktiga egenskaper för en anläggningsdykare.

Inte en gymnasial utbildning

Det går idag inte att bli anläggningsdykare via gymnasial utbildning utan endast via VUX, som företagslärling eller via en utländsk anläggningsdykningsutbildning.

På djupt vatten med stenkoll

Hur blir jag anläggningsdykare via VUX?

Du kan gå en 2-årig yrkesutbildning (heltid) om 400 YH-poäng. Utbildningen genomförs i samarbete med Göteborg stads vuxenutbildning, YRGO.
Under utbildningen måste du klara certifieringskraven för B-certifikat.

Upplägget på VUX

Utbildningen innehåller bland annat dykerimedicin, arbetsmiljöfrågor, engelska och teknologi, dykning med vanligt förekommande utrustningar, formsättning, armering och betonggjutning, borrning och sprängning, schaktningsarbeten, stålarbeten, rörläggning, inspektion, dokumentation och produktionsstyrning. En tredjedel av utbildningen består av praktik på dykeriföretag som ger dig möjlighet att tillämpa dina kunskaper och skaffa dig goda kontakter inom branschen.

När din grundutbildning är avklarad startar din kvalificeringstid som lärling. Den är företagsförlagd och för att få ut sitt yrkesbevis krävs 800 loggade dyktimmar. Du måste själv söka anställning som lärling på ett företag med kollektivavtal eller hängavtal. Under din kvalificeringstid får du lön enligt avtal.

Hur blir jag anläggningsdykare som företagslärling?

Det underlättar om du har en byggbakgrund i trä, betong eller anläggning och eventuellt även ett yrkesbevis i något av dessa yrken. Men det är inte nödvändigt. Först söker du anställning som dykarlärling på något av landets dykeriföretag.

För att du ska kunna bli dykarlärling krävs:

  • Att du är minst 18 år
  • Att du har genomgått en hälsokontroll och blivit godkänd för att arbeta som dykare (AFS 2005:6)
  • Att du har grundläggande dykutbildning, minst nivå 2 i ett erkänt sportdykarsystem
  • Att du har en grundutbildning inom bygg- och anläggning (saknas denna får du läsa in via distansutbildning.)

Beroende på dina tidigare erfarenheter ska du genomföra en blandad teoretisk/praktisk, företagsförlagd utbildning om ca 3 300 timmar. I slutet av din utbildning görs en utbildningskontroll för att du ska få ditt dykcertifikat (B-50).

När din grundutbildning är avklarad startar din kvalificeringstid som lärling. Den är företagsförlagd och för att få ut sitt yrkesbevis krävs 800 loggade dyktimmar. Under din kvalificeringstid får du lön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling på ett företag med kollektivavtal eller hängavtal.

Distansutbildningen genomförs via Yrgo.

Läs mer om distansutbildningen på byn.se

Hur blir jag anläggningsdykare via en utländsk anläggnings­dyknings­utbildning?

Du kan utbildas inom Commericial diving på ett flertal platser utomlands och då erhålla ett dykcertifikat, IDSA level 3, som motsvarar det svenska B-certifikatet.
För att kunna få ett yrkesbevis som anläggningsdykare i Sverige måste dina yrkeskunskaper och tidigare erfarenheter inom byggbranschen valideras, detta för att kunna tillgodoräkna dig en grundutbildning. Efter valideringen kan du behöva läsa upp dina yrkeskunskaper via distansutbildning, detta beror på nivån på din erfarenhet och samlade kompetens.

När din grundutbildning räknas som avklarad startar din kvalificeringstid som lärling. Den är företagsförlagd och för att få ut sitt yrkesbevis krävs 800 loggade dyktimmar. Du måste själv söka anställning som lärling på ett företag med kollektivavtal eller hängavtal. Under din kvalificeringstid får du lön enligt avtal.

Läs mer om validering på byn.se

Här kan du hitta din utbildning