Kranförare

Har du bra koordination- och koncentrationsförmåga? I sådana fall har du goda möjligheter att bli en skicklig kranförare. Ett populärt yrke där mycket ansvar ingår.

Vad gör en kranförare?

Inom byggindustrin kan du som kranförare få göra allt från att lyfta upp en låda med skruv, montera vindkraftverk, komplicerade samlyft där ni arbetar med två eller fler kranar samtidigt eller sitta med utsikten från kranhytten 200 meter över mark.
Tornkran och mobilkran är exempel på kranar som kranförare jobbar med. Det är ett yrke där säkerhetstänk är A och O. Tunga lyft kräver nämligen uppmärksamhet, koncentration och ansvarstagande.

Inte en gymnasial utbildning

Det går idag inte att bli kranförare via gymnasial utbildning utan endast via VUX eller som företagslärling.

Byggarbetsplatsens höjdarjobb

Hur blir jag kranförare via VUX?

Det finns flera sätt att som vuxen utbilda sig till ett yrke inom byggbranschen. Du kan dels gå bygg- och anläggningsprogrammet på VUX (gymnasieskola för vuxna) eller en arbetsmarknadsutbildning via Arbetsförmedlingen. Det går även att välja att utbilda sig via ett utbildningsföretag. Möjligheterna är många!
För att bli kranförare måste du välja inom vilken bransch du vill arbeta. Arbetsplatsen du är på avgör i princip vilken typ av kran du kommer att arbeta med – och olika krantyper har olika utbildningar. Vill du arbeta som kranförare inom byggbranschen är stationär kran och mobilkran de två vanligast förkommande krantyperna.

Du får gå gymnasial vuxenutbildning från 1 juli det år du fyller 20 år. Du kan vara behörig även om du är under 20 år om du har gått färdigt ett nationellt program eller liknande utbildning i gymnasieskolan.

Upplägget på VUX

Du läser till kranförare genom VUX lärlingssystem.

VUX lärlingssystem går ut på att större delen, upp till 70%, av din utbildning är företagsbelagd.
Grundutbildning innehåller 16 praktiska övningar. De teoretiska kunskaperna utgår från läroboken Mobilkranföraren, och kompletteras med material i en onlinekurs.
Grundutbildningens längd varierar, men brukar ta två till fem veckor beroende på förkunskaper, förmåga att tillägna sig de teoretiska kunskaperna och det praktiska handlaget.

Kvalificeringstid

Tiden efter grundutbildningen heter kvalificeringstid, under denna tid arbetar du som lärling på ett företag. För kranförare är kvalificeringstiden 24 månader, därefter kan du ansöka om yrkesbevis. Under kvalificeringstiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling på ett företag med kollektivavtal eller hängavtal.

Hur blir jag kranförare som företagslärling?

Först måste du hitta ett företag som vill anställa dig som företagslärling.
Att vara företagslärling innebär att du fått anställning som lärling men saknar helt eller delvis en godkänd grundutbildning och ska nu få denna via företaget. Utbildningen består av två delar, en teoretisk och en praktisk del, som läses parallellt.
De praktiska delarna bygger på de yrkeskvalifikationer som gäller för respektive yrke och där du som lärling ska uppnå en viss grad av självständighet i respektive kvalifikation. Dessa ska också godkännas av din tilldelade handledare.

För att bli kranförare måste du välja inom vilken bransch du vill arbeta. Arbetsplatsen du är på avgör i princip vilken typ av kran du kommer att arbeta med – och olika krantyper har olika utbildningar. Vill du arbeta som kranförare inom byggbranschen är stationär kran och mobilkran de två vanligast förkommande krantyperna.

Utbildningen genomförs via Mobilkranföreningen.

Upplägget på distansutbildningen

För att utbilda dig på distans via Mobilkranföreningen krävs anställning hos ett företag som har en utbildad och godkänd handledare, tillgång till kranar och möjlighet att ge lärlingserfarenhet.
Först genomgår du en av Mobilkranföreningens grundutbildningar. Du gör det på distans på din arbetsplats med företagets handledare som stöd. När du är godkänd fortsätter du som lärling under färdigutbildningstiden på företaget. Studieplanen görs upp mellan företag, utbildare och elev.
Alla distansutbildningar är på svenska.

Kvalificeringstid

Tiden efter grundutbildningen heter kvalificeringstid, under denna tid arbetar du som lärling på ett företag. För kranförare är kvalificeringstiden 24 månader, därefter kan du ansöka om yrkesbevis. Under kvalificeringstiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling på ett företag med kollektivavtal eller hängavtal.

Läs mer om distansutbildningen på mobilkranforeningen.se

Här kan du hitta din utbildning